Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa nowego basenu rybackiego w Porcie Darłowo

postęp prac ziemnych polegających na wykonaniu nowego basenu rybackiego Darłowo

"Budowa nowego basenu rybackiego w Porcie Darłowo”

Inwestor: Miasto Darłowo.
Termin realizacji: 2012-2014.
Wartość umowy wynosi 10 855 801,43 zł netto.

Opis przedmiotu zamówienia

Nowy basen rybacki o powierzchni 21 790 m2 został wybudowany w Darłówku zachodnim za Nabrzeżem Słupskim w narożu, gdzie rzeka Grabowa uchodzi do Wieprzy. Basen posiada miejsce na ogółem 50 jednostek rybackich.

Budowa była finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”. Środek 3.3 „Inwestycje w portach rybackich, miejscach wyładunku i przystaniach”.

Zakres budowy obejmował:

 • wykonanie basenu rybackiego,
 • wykonanie nabrzeży wokół basenu rybackiego,
 • wykonanie pomostów pływających do cumowania kutrów rybackich,
 • wykonanie slipu,
 • wykonanie drogi dojazdowej do basenu rybackiego wraz z placami techniczno – składowymi,
 • wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do nabrzeża Słupskiego (projektowana w I etapie jako droga dojazdowa o nawierzchni utwardzonej przepuszczającej wodę),
 • wykonanie nasypu i wyrównanie terenu,
 • wykonanie instalacji oświetleniowej,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie sieci wodociągowej,
 • wykonanie kanalizacji sanitarnej.

Lokalizacja:

Zdjęcia z etapu realizacji prac betonowych

postęp prac żelbetowych nowy basen rybacki Darłowo
postęp prac żelbetowych nowy basen rybacki Darłowo
postęp prac żelbetowych nowy basen rybacki Darłowo
postęp prac żelbetowych nowy basen rybacki Darłowo
postęp prac żelbetowych nowy basen rybacki Darłowo

Zdjęcia z etapu realizacji prac kafarowych

 

Komora ze ścianek szczelnych stalowych dla wykonania obudowy basenu rybackiego Darłowo
Komora ze ścianek szczelnych stalowych dla wykonania obudowy basenu rybackiego Darłowo
pogrążanie pali żelbetowych Darłowo
roboty kafarowe Darłowo
próbne obciążenie pali Darłowo

Zdjęcia z etapu realizacji prac ziemnych

postęp prac ziemnych polegających na wykonaniu nowego basenu rybackiego Darłowo
postęp prac ziemnych polegających na wykonaniu nowego basenu rybackiego Darłowo
postęp prac ziemnych polegających na wykonaniu nowego basenu rybackiego Darłowo
postęp prac ziemnych polegających na wykonaniu nowego basenu rybackiego Darłowo
postęp prac ziemnych polegających na wykonaniu nowego basenu rybackiego Darłowo
postęp prac ziemnych polegających na wykonaniu nowego basenu rybackiego Darłowo

Przed rozpoczęciem robót:

Stan istniejący - miejsce w którym będzie wykonany basen rybacki