Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa nabrzeża w porcie Decin Łaba

Budowa nabrzeża w porcie Decin Łaba

CHARAKTERYSTYKA:

Stan przed budową:

Nabrzeże skarpowe, t.zw. wysokowodne, zapewniające eksploatacje portu przy wysokich stanach wody (wahania do 6,0m nad min. Zwierciadłem wody). Na brzegu żelbetowa płyta placu składowego posadowiona na żelbetowych skrzyniach z "balkonem" (wspornikiem) wysuniętym nad skarpę. Plac przeładunkowo-składowy przeznaczony dla ciężkich towarów (m.in. stali, konstrukcji, itp) był wyposażony w torowisko dźwigów o zasięgu 12,0m (udźwig 12,5 t). Przebudowa portu Loubi (1997-1999) polegała na wybudowaniu  na długości 425 m nowego wysokiego nabrzeża pionowego, rozebraniu skarpy i pogłębieniu dna przy nabrzeżu. Ściankę szczelną wbito w skarpę bezpośrednio przy zakończeniu starej konstrukcji skrzyń żelbetowych na długości 441 m (łącznie z t.zw. wrzynkami). Użyto profili typu Larsen, ale o szer. 600 mm, ozn. VL 603K produkcji huty Vitkovice. Ścianka jest kotwiona kotwami ziemnymi, skośnie pod starą konstrukcją. Długość elementów wbijanych 12,0 m. Głowice kotew są schowane we wnękach (wygięciach) profili. Kotwy długości min. 12,0 m. Na ściance wykonano oczep żelbetowy z pachołami cumowniczymi. Przestrzeń za ścianką zasypano do poziomu 6,0 m. Na zasypie (za ścianką w ukrytej galerii) wykonano betonową płytę. Ze względu na znaczną wysokość nabrzeża (6,50 m od norm poziomu wody w rzece) w ścianie znajdują się na 4 poziomach także małe pachołki cumownicze, rozmieszczone co 18,0 m. Co 72,0 m wykonano w nabrzeżu duże wnęki ze schodami. Na nabrzeżu są umieszczone punkty poboru wody i prądu (dla jednostek pływających). Umocnienie skarpy rozebrano i pogłębiono rzekę przy nowym nabrzeżu.

REALIZACJA: 1997-1998.

Odmienne od założonych w projekcie (na podstawie doświadczeń z sąsiednich obiektów) warunki geologiczne zmusiły do całkowitej zmiany technologii robót kafarowych. Warstwa kamieni o średnicy 15 do 40 cm znajdująca się na głębokości 2 do 5 m pod powierzchnią uniemożliwiła normalne wbicie ścianki. Cała organizacja i plan robót musiał być zmieniony. Trzeba było najpierw (po rozbiórce umocnień skarpy) wykonać nasyp - groblę w rzece przy skarpie. Następnie w tym nasypie wykonać szczelinę o szer. 0,6 m, wypełniając ją  mieszanką cementowo-bentonitową rozpierającą ściany. Dopiero po usunięciu w ten sposób (ze szczeliny) kamieni do głębokości posadowienia ścianki, można było wbić ściankę w szczelinę wypełnioną stwardniałą już mieszanką j/w. Wykop wykonywała specjalna koparka "Libcher" etapami – odcinkami po 5 mb, (dalej 1 m przerwy i kolejne 5 m). Potem likwidowano tę przerwę i rozpoczynano następny etap. Zastosowanie takiej technologii wymagało oczywiście specjalistycznego sprzętu i dużego doświadczenia, które mogła zapewnić w Czechach tylko specjalistyczna firma, "Zakladni Staveb" a.s. Praha.

  • Generalny Wykonawca:             "Navimor-Invest" S.A. Oddział Czechy

          Projekt:       

  •                    wstępny                 "Povodí Labe" Hradec Králové
  •                    techniczny              "Aquatis" a.s. Brno
  •                    roboczy szczeliny   "Zakládání staveb" a.s. Praha
  • Inwestor:                                    "Povodí Labe" Hradec Králové

Budowa nabrzeża w porcie Decin Łaba
 
Budowa nabrzeża w porcie Decin Łaba