Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa nabrzeża w dolnym kanale Lovosice, Łaba

Nowe, pionowe nabrzeże dł. ca 160 mb. Ścianka szczelna z Larsena IIIn, kotwiona do wierconych pali żelbetowych (śr. 1500 mm). Na ściance żelbetowej oczep, wyposażenie (pachoły cumownicze, drabinki itp.). Nowa płyta nabrzeża, pokrycie asfaltobetonem.

REALIZACJA: 2004-2005

  • Generalny Wykonawca:                      „Navimor-Invest” sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                               „Transconsult” s.r.o. Hradec Králové
  • Inwestor:                                            „Ředitelství Vodních Cest”