Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa nabrzeża kontenerowego w porcie Mielnik nad Łabą, Czechy

Nowe nabrzeże długości 335 m, typ ciężki, żelazobetonowa konstrukcja L, posadowione na ściance szczelnej z Larsena. Około 1600 m3 żelbetu. Duża ilość prac ziemnych (wykopy i nasypy), rozbiórki starych konstrukcji, bruki i pozostałe roboty towarzyszące.

REALIZACJA: 2006

  • Wykonawcy:                                  „Navimor-Invest” sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                            „Transconsult” s.r.o. Hradec Králové
  • Inwestor:                                         „Ředitelství vodnich cest”, Praha
Budowa nabrzeża kontenerowego w porcie Mělník
Budowa nabrzeża kontenerowego w porcie Mělník