Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa nabrzeża Ganza w porcie Usti.

Budowa nabrzeża „Ganza” w porcie Usti nad Łabą.

Nowe pionowe nabrzeże zastąpiło stare, skarpowe, na odcinku obsługiwanym przez dźwigi „Ganza”, na długości ok. 200m.

Konstrukcja: ścianka szczelna z Larsena IIIn (l=10,7m), z wysokim oczepem żelbetowym, stanowiącym nadwodną część nabrzeża. Ścianka kotwiona kotwami ziemnymi. Ponadto belki odbojowe, pachoły cumownicze, schody zejściowe, odwodnienie terenu, pogłębienie koryta rzeki przy brzegu do głębokości eksploatacyjnej oraz inne roboty towarzyszące. Prace prowadzone w odległości 1,5 m od fundamentu toru poddźwigowego, w czasie eksploatacji nabrzeża (wyłączenia nabrzeża z ruchu - odcinkami).

REALIZACJA: 2004-2005.

W czasie prac kafarowych stwierdzono w gruncie, na środkowym odcinku, dużą ilość kamienia, co było znacznym odstępstwem od założeń projektowych. Zmusiło to w efekcie wykonawcę do zmiany technologii robót. Podobnie, jak na budowie nabrzeża w Decine, trzeba było najpierw wykonać szczelinę (do głębokości wbijania ścianki), wypełnioną bentonitem, a dopiero potem wbijać w nią Larsen. Zmiana technologii spowodowała kilkumiesięczną przerwę w robotach. Mimo to, budowę ukończono w terminie umownym. W trakcie realizacji nastąpiła też, ze względu na finansowanie, zmiana inwestora.

  • Generalny Wykonawca:             „Navimor-Invest” sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt:                                      „Transconsult” s.r.o. Hradec Králové
  • Inwestor:
  • Umowa I   „České přístavy” a.s. Praha
  • Umowa II  (ostateczna) „Povodí Labe” s.p. Hradec Králové