Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa Nabrzeża Chemików w Porcie Gdańsk

Budowa nowego Nabrzeża Chemików w Porcie Gdańsk

Wykonano stalową ściankę szczelną oraz zrekonstruowano nadbudowę żelbetową Nabrzeża Chemików na odcinku 273,6m w Porcie Gdańsk. ul. Kujawska 2 Gdańsk

Realizacja: 2011-2012

Całkowita wartość zrealizowanych prac wyniosła 5 510 535,00 zł netto.

Inwestorem była firma GZNF FOSFORY Sp. z o. o.

Główne prace na tej budowie:

  • nowe nabrzeże oczepowe ze ścianki szczelnej stalowej z oczepem żelbetowym o łącznej długości 273,6mb,
  • zazbrojenie i zabetonowanie oczepów,
  • roboty rozbiórkowe elementów istniejącego nabrzeża (oczepy, wyposażenie i inne)
  • roboty zasypowe i towarzyszące,
  • montaż wyposażenia nabrzeża,
  • roboty podczyszczeniowe dna akwenu,
  • roboty drogowe ( nowa podbudowa i nawierzchnia).

Lokalizacja:

Budowa nowego Nabrzeża Chemików w Porcie Gdańsk