Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa morskiej Bazy Zwalczania Zanieczyszczeń w Świnoujściu

Budowa jest wynikiem ratyfikacji przez Polskę konwencji o poszukiwaniu i ratownictwie morskim oraz konwencji o ochronie środowiska morskiego obszaru Morza Bałtyckiego. Zagęszczenie tras żeglugowych statków wchodzących i wychodzących z Bałtyku przez Kanał Kiloński i Cieśniny Duńskiej, stwarza w rejonie Świnoujścia coraz większe zagrożenie zanieczyszczeniem olejami lub chemikaliami. Była to przesłanka, która przeważyła o budowie bazy w tym rejonie.

Realizacja: 2007-2008

Obiekt został wybudowany na zakończeniu mola przy wejściu do Basenu Północnego i spełnia trzy podstawowe funkcje:

 • bazy specjalistycznych statków zwalczania zanieczyszczeń oraz statków ratowniczych,
 • miejsca lokalizacji Pomocniczego Centrum Koordynacyjnego oraz
 • Centrum szkoleniowo - treningowego ratownictwa morskiego.

Zakres budowy:

 • modernizacja nabrzeży nr 13II, 12, 11, 10 Basenu Północnego Porcie Świnoujście,
 • wykonanie obiektów:
  • Bazy Ratownictwa Morskiego (o kubaturze 2600m3),
  • Bazy Zwalczania Rozlewów (o kubaturze 6100m3) oraz
  • Punktu Kontroli Granicznej (Graniczny Punkt przyjęcia Rozbitków) (o kubaturze 450m3).

Modernizacja polegała na wysunięciu w stronę wody nabrzeża o łącznej długości ok. 376 mb co spowodowało, że nie była konieczna rozbiórka starej konstrukcji.

Powierzenie tak dużego zadania świadczy o wiarygodności oraz możliwościach organizacyjnych naszej firmy.

Lokalizacja:

Wizualizacja:

Wizualizacja projektu bazy w Świnoujściu
                                              

 

 

 

 

 

 

 

Gotowy obiekt:

Baza zwalczania zanieczyszczeń Świnoujście - inwestycja oddana do użytku
Baza zwalczania zanieczyszczeń Świnoujście - inwestycja oddana do użytku
Baza zwalczania zanieczyszczeń Świnoujście - inwestycja oddana do użytku
                          

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przed rozpoczęciem robót:

Baza zwalczania zanieczyszczeń Świnoujście - przed rozpoczęciem robót