Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa mola spacerowego na Wiśle w Płocku

”Budowa mola spacerowego zakończonego budynkiem restauracji wraz z wykonaniem wszystkich instalacji wewnętrznych w budynku restauracji oraz podłączeń niezbędnych do funkcjonowania w/w inwestycji tj. przyłączy oraz rurociągu tłocznego z przepompownią i wodociągiem, w ramach zadania inwestycyjnego pn. ”Rozbudowa i zagospodarowanie Płockiego Nabrzeża Wiślanego na cele turystyczno - rekreacyjne”

Molo posiada wydłużony kształt i biegnie po łuku ze wschodu na zachód. Ma długość 357,8 m szerokość podstawową 5,3 m oraz 10,3 m i 15,3 m.

Jest posadowione na pojedynczym rzędzie pali okrągłych wierconych w dnie rzeki Wisły, posadowionych w odstępach 20 m.

Realizacja: 2010-2011

Inwestorem była Gmina - Miasto Płock - Miejski Zespół Obiektów Sportowych

Budowa wykonywana w konsorcjum z firmą: Bilfinger Berger Budownictwo SA z Płocka

Główne prace na tej budowie:

  • konstrukcja stalowa wsparta na palach, zabezpieczona antykorozyjnie poprzez malowanie.
  • Molo pokryte deskami drewnianymi o grubości 80 mm z drewna o wytrzymałości odpowiadającej drewnu sosnowemu klasy C24.
  • Płyta żelbetowa molo (kołowa pod restaurację)  średnica 25 m i grub. 30 cm. Oparta na palu centralnym o średnicy 100 cm oraz na dwóch rzędach kołowych pali o średnicy 80 cm.
  • Wykonanie budynku restauracji na molo, wykonany w konstrukcji stalowej Powierzchnia zabudowy: 266,84 m2.

Lokalizacja:

Zdjęcia z realizacji:


Stan istniejący.

Budowa mola spacerowego na Wiśle w Płocku
Budowa mola spacerowego na Wiśle w Płocku
Budowa mola spacerowego na Wiśle w Płocku
Budowa mola spacerowego na Wiśle w Płocku