Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa Małej Elektrowni Wodnej w Szonowie

Elektrownia o mocy 0,5 MW przy stopniu wodnym Szonowo, km 14+500 rzeki Nogat.

Inwestycja zrealizowana na zlecenie Gospodarstwa Pomocniczego RZGW w Toruniu.

Realizacja: 2006-2007

Całkowita wartość realizowanych prac wyniosła 2 999 511,58 zł netto.

W skład zrealizowanego zadania wchodziły następujące elementy:

  • Wykonanie wykopu pod elektrownię wraz z jego odwodnieniem
  • Budowa bloku elektrowni
  • Budowa kanału wlotowego
  • Budowa kanału płuczącego z wypadem
  • Wykonanie płyty wypadowej MEW
  • Elementy wykończeniowe wraz z infrastrukturą techniczną

Lokalizacja:

elektrownia wodna - Szonowo - zdjęcia z etapu realizacji
elektrownia wodna - Szonowo - zdjęcia z etapu realizacji
elektrownia wodna - Szonowo - zdjęcia z etapu realizacji
elektrownia wodna - Szonowo - zdjęcia z etapu realizacji
elektrownia wodna - Szonowo - zdjęcia z etapu realizacji
elektrownia wodna - Szonowo - zdjęcia z etapu realizacji