Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa jazu w Lokti (Ohre, km rzeki 191,7).

Jaz w mieście Loket nad rzeką Ohre, Czechy

CHARAKTERYSTYKA:

Nowy jaz wybudowano (2000r.) na miejscu starego jazu stałego zniszczonego przez powodzie. Główne zadanie jazu – piętrzenie dla ujęcia wodnego. Nowy jaz ma na lewym brzegu t.zw. ”żwirowy przepust”
o dwóch światłach (2x6,0m) z zastawkami , służący do przepłukiwania zbiornika nad jazem. Właściwy jaz stały, długości 46,5 m, wykonano z betonu, po rozebraniu starych konstrukcji do poziomu dna rzeki. Na prawym brzegu wykonano przepławkę dla ryb długości ca 35m, na obu brzegach nad i pod jazem – kamienne ubezpieczenia, dna i skarp oraz pozostałe prace towarzyszące.

REALIZACJA: 2000.

Prace wykonano w grodzach ziemnych, w dwóch etapach – dla przepuszczenia wody obok grodzy. Połączenia ze starą konstrukcją (fundamenty jazu) zabezpieczono preparatami Sika.

  • Generalny Wykonawca:                        „Navimor-Invest” S.A. Oddział Czechy
  • Projekt:                                                 „HYDROPROJEKT” Praha
  • Inwestor:                                              „Povodi Ohře” Chomutov         
  • Inwestor zastępczy:                              „Vodohospodářská výstavba a rozvoj” Praha