Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa jazu i elektrowni wodnej Veselí nad Moravou

Jaz w miejscowości Veselí nad Moravou, z prawej strony elektrownia wodna

CHARAKTERYSTYKA:

Na miejscu zniszczonego przez powodzie jazu stałego z ubiegłego wieku, wybudowano w latach 2000-2002 nowy jaz klapowy o dwóch światłach a 24 m. Konstrukcja części ruchomej (klapy) – skrzyniowa, spawana, podparta na łożyskach ślizgowych. Wysokość klap 1,4 m. Napęd hydrauliczny. Korpus jazu i przelew – żelbetowe. Zabezpieczenie przed filtracją – ścianki szczelne z Larsena IIIn, od górnej i dolnej wody (grodze obcięte na poziomie płyty dennej). Jaz ma pełną automatykę, praca bez obsługi. Powierzchnie boczne filarów (szczyty klapy) ogrzewane w zimie. Na wypadek awarii – zapasowy agregat prądotwórczy. Nad jazem most wiszący dla pieszych dł. 54,0 m, z drewnianym chodnikiem, zawieszony na cięgnach stalowych, na pojedynczym pylonie (na lewym brzegu). Na prawym brzegu przepławka dla ryb, długości 40 mb, nowego typu, – kamienie ułożone w żelbetowej rynnie (naśladująca górski potok). Ponadto: umocnienia brzegowe, drogi dojazdowe, zagospodarowanie terenu, oświetlenie. Także na prawym brzegu mała hydroelektrownia z turbiną „SemiKaplan S”, średnica turbiny 1000 mm. Spad max. 3,0 m. Min. przepływ przez turbinę 3,0 m3/sek, (moc 77 KW). Pełna automatyka, sterowanie radiowe z komputera (umieszczony w biurze stopnia wodnego Vesely) lub z biura użytkownika („Povodi Moravy”).

REALIZACJA: 2000-2002.

Poważne problemy nastręczało m.in. wbicie gródz. Przy prawym brzegu natrafiono na stare, niewykazane w projekcie narzuty kamienne, pod dnem rzeki. Ze względu na trudności z odpompowywaniem dołu roboczego okazało się konieczne wykonanie szeregu studni głębinowych. Ponadto, pod starym jazem były, oprócz piasku, warstwy organiczne (torfowe). Stąd konieczność kotwienia płyty dennej jazu do ścianek szczelnych (dolnej i górnej) a także betonowania podwodnego przy pogrążaniu ścianki szczelnej, przy budowie MVE. Ponadto wykonano (pod wodą) wannę betonową co umożliwiło odpompowanie grodzy i wykonanie części wylotowej MVE i przepławki dla ryb.

  • Generalny Wykonawca:  „Navimor-Invest” S.A.  Oddział Czechy
  • Projekt jazu i MVE (część budowlana): „Aquatis” a.s. Brno 
  • Projekt turbiny: „Hydroka-Kaspar” Praha
  • Inwestor: „Povodí Moravy” s.p. Brno

Jaz w miejscowości Veselí nad Moravou
Jaz w miejscowości Veselí nad Moravou
Jaz w miejscowości Veselí nad Moravou
Jaz w miejscowości Veselí nad Moravou