Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa II etapu w porcie Smihov, Praga

CHARAKTERYSTYKA:

(przystań II, III, IV).

W drugim etapie budowy urządzeń cumowniczych w ochronnym porcie Smichov wykonano trzy nowe kompletne przystanie długości 3 x 120 m. Tak jak w przypadku przystani nr I (poz. "60"), każda składa się z 5-ciu wysokowodnych dalb, sięgających 1,10 m nad poziom t.zw. wody stuletniej(Q100). Środkowa dalba ma stałe połączenia z wałem przeciwpowodziowym, zapewniające ewakuację do poziomu Q100. Ruchome pomosty pływające długości 30 m każdy są połączone z prowadnicami na dalbach w sposób umożliwiający stabilne podnoszenie się razem ze zwierciadłem wody w basenie. Przy wzroście poziomu wody do 1,80 m ewakuacja odbywa się po ruchomej, przegubowo zamocowanej kładce na brzeg basenu.

Zasadnicza różnica w stosunku do przystani I spoczywa w zastosowaniu w ruchomych pomostach pływaków ze sztucznego tworzywa. Każdy pomost opiera się na dwóch rurach z polietylenu PE 80 o sr. 710 x 21,8 mm, długości po 30,0 m. Rury mają wewnątrz przegrody i t.zw. dekle zewnętrzne wspawane już u producenta. Ze względu na znaczną różnicę rozszerzalności cieplnej, konstrukcja stalowa pomostów jest połączona z pływakami w sposób umożliwiający niezależne przesuwanie się rur w uchwytach mocujących rury do pomostów. Pokłady (drewniane) pomostów, wyposażenie, wymiary i detale - jak w przystani I - patrz też roz. 4.2.6. Każda przystań ma punkt poboru energii i wody. Łączna długość nabrzeża (4 przystanie) wynosi 600 metrów.

REALIZACJA: 2003-2004.

  • Generalny Wykonawca:            "Navimor-Invest" Sp. z o.o. Gdańsk O/Praga
  • Projekt przystani:                      "Vodní Cesty" a.s. Praha
  • Projekt pływających pomostów:  "Dubský a Hačecký" Praha
  • Inwestor:                                „České přístavy" a.s. Praha,