Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa Dalb w Krynicy Morskiej i Stegnie

NAVIMOR-INVEST  S.A. w dniu 11.06.2013r. podpisał umowę z Dyrektorem Urzędu Morskiego w Gdyni na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Remont dalby z modernizacją wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej”; „Dalba zwrotna w przyszłej przystani rybackiej w Krynicy Morskiej –Leśniczówka” i „Budowa dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Stegnie”

Podpisanie umowy przez przedstawicieli obu stron

Umowę na wykonanie robót budowlanych podpisali: Andrzej Królikowski – dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, Andrzej Kajuta – główny księgowy Urzędu Morskiego w Gdyni oraz Krzysztof Kosiorek-Sobolewski – prezesa Zarządu NAVIMOR – INVEST  S.A. i Tomasz Marcinkowski – wiceprezes Zarządu NAVIMOR – INVEST  S.A.

Wartość kontraktu: 1.000.083,71 zł netto

Termin wykonania: 8 miesięcy od dnia podpisania umowy

Opis inwestycji:

- remont i modernizacja wyciągu łodziowego w Krynicy Morskiej i przywrócenie jego pełnej sprawności

- wykonanie dalby zwrotnej w rejonie istniejącej tymczasowo dalby i przesunięciem jej lokalizacji o 20 m w kierunku Zatoki. Dalba oprócz windy stanowić będzie główny element wyposażenia przyszłej przystani rybackiej

- budowa dalby zwrotnej w przystani rybackiej w Stegnie