Navimor Invest, background

Navimor - Invest S.A.

Budownictwo inżynieryjne, Hydrotechnika

Wersja polska English
 
Spółka notowana na rynku akcji New Connect

Budowa basenu rybackiego w Porcie Ustka

Wybudowany przez Navimor-Invest nowy basen rybacki w Ustce

Nazwa kontraktu: Budowa basenu rybackiego w Porcie Ustka wraz z infrastrukturą komunikacyjną.

Umowę podpisano w dniu 13.06.2014  z Gminą Miasto Ustka

Wartość kontraktu: 10 291 486,73 zł netto

Termin realizacji: listopad 2015

Lokalizacja inwestycji: Zobacz na wikimapii.

 

W ramach wykonania nowego basenu wykonano następujące prace:

 • wbicie ścianek szczelnych projektowanych nabrzeży B, C, D, E w Basenie Rybackim,
 • wbicie ścianek szczelnych i pali stalowych rurowych pionowych projektowanego mola A,
 • wykonanie kotew gruntowych projektowanych nabrzeży,
 • roboty rozbiórkowe istniejącego nabrzeża Helskiego,
 • wykonanie przepon mola ze stalowej ścianki szczelnej,

Roboty w toku - budowa basenu rybackiego w Ustce

 • wykonanie ściągów roboczych na molach A i E,
 • wykonanie zasypu pomiędzy ściankami szczelnymi projektowanego mola A i E,
 • wykonanie filtrów odwrotnych dla wszystkich projektowanych konstrukcji,
 • wykonanie konstrukcji żelbetowych nabrzeży,
 • wykopanie basenu Rybackiego,
 • wyposażenie projektowanych nabrzeży - odbojnice, pachoły, drabinki, znaki i stojaki sprzętu ratunkowego

Basen służy obecnie jako miejsce postojowe dla ok. 30 kutrów rybackich o długości od 10 do 17 m i zanurzeniu nie przekraczającym 4 m.

Przed i po realizacji:

Miejsce w którym powstał nowy basen Rybacki
Nowy Basen Rybacki w Ustce - plac manewrowy przy basenie

Miejsce w którym powstał nowy basen Rybacki
Nowy Basen Rybacki w Ustce - plac manewrowy przy basenie

Miejsce w którym powstał nowy basen Rybacki
Nowy Basen Rybacki w Ustce - plac manewrowy przy basenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z odbioru obiektu:

Basen rybacki w Ustce - po odbiorze, nabrzeże wewnątrz basenu
Basen rybacki w Ustce - po odbiorze, nabrzeże wewnątrz basenu
Basen rybacki w Ustce - po odbiorze, nabrzeże oddzielające basen od kanału portowego
Basen rybacki w Ustce - po odbiorze, plac manewrowy
Basen rybacki w Ustce - po odbiorze, przyczółek wejściowy basenu od strony morza
Basen rybacki w Ustce - po odbiorze, nabrzeże pd strony kanału portowego
Nowy Basen Rybacki w Ustce
Nowy Basen Rybacki w Ustce - plac manewrowy przy basenie
 
Nowy Basen Rybacki w Ustce - plac manewrowy przy basenie
Nowy Basen Rybacki w Ustce - plac manewrowy przy basenie
Nowy Basen Rybacki w Ustce - plac manewrowy przy basenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia z etapu realizacji:

Palisada stalowa skleszczona kształtownikami - budowa basenu rybackiego w Ustce
Palisada stalowa skleszczona kształtownikami - budowa basenu rybackiego w Ustce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budowa oczepów żelbetowych - budowa basenu rybackiego w Ustce
Budowa oczepów żelbetowych - budowa basenu rybackiego w Ustce
Roboty w toku - budowa basenu rybackiego w Ustce, linia odbojowa - montaż odbojnic
Roboty w toku - budowa basenu rybackiego w Ustce, przyczółek wejściowy basenu od strony lądu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia sprzed realizacji:

Port w Ustce przed remontem - basen węglowy do którego dobudowano basen rybacki
Port w Ustce przed budową basenu rybackiego

 

 

 

 

 

 

Miejsce w którym powstał nowy basen Rybacki
Miejsce w którym powstał nowy basen Rybacki